Yönetim Bilgi Sistemi

Yönetim Bilgi Sistemi

Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:
* Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
* Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
* İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.