Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Teşkilat Şeması

 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
 

•Bütçe Performans Programı Birimi

 

•Stratejik Planlama Birimi

 

•İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi

 

•Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

 

 

 

Menüyü Kapat