Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Bütçe Performans Programı

Bütçe ve Performans Programı

 

  • Bütçe ve Performans Programı Birimi Bütçe ve Performans Biriminin sunduğu hizmetler aşağıda sayılmıştır;
  • Üniversitemiz bütçesini hazırlamak,
  • Performans Programı hazırlıklarının koordinasyonu sağlamak,
  • İdare bütçesinin stratejik plan ve performans programına uyumluluğunu sağlamak,
  • Mevzuatla belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak,
  • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
  • Üniversitemiz yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
  • Birim ve İdare faaliyet raporlarını hazırlamak,
  • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak,
  • Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Menüyü Kapat