Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Misyon ve Vizyon

                                                  Misyon
          Trabzon Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak;
          Üniversitemiz yönetimi ve harcama birimlerine;
  • Malî karar ve işlemler ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için kontrol edilmesini,
  • Hesap verme süreçlerinin etkin çalışmasını,
  • Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve raporlanmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 
 

                                                 Vizyon
Trabzon Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tüm iş ve işlemlerini Bilgi Yönetim Sistemini etkin kullanarak, elektronik ortamda, ölçülebilir ve şeffaf olarak gerçekleştirilmesini sağlamış bir başkanlık olacaktır.         
                          
          
Menüyü Kapat