Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Yönetim Bilgi Sistemi

Yönetim Bilgi Sistemi

Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:
  • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
  • Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
  • İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

 
Menüyü Kapat