Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

İç Kontrol ve Ön Mali kontrol

 

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Biriminin sunduğu hizmetler aşağıda sayılmıştır;

 

 • Memur maaş, ek ders, yolluk işlemlerinin muhasebe kayıt, raporlama ve kontrol işlemlerini yapmak,
 • Yan ödeme cetvellerini her yıl kontrol etmek,
 • Maaş ve yük tablolarının sisteme girişlerini yapmak,
 • Kişilerden alacaklar hesabına ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmak,
 • Birim keseneklerine ait aylık yapılan işlemleri yapmak, * Personellerin giriş ve ayrılışlarında SGK İşlemlerini yapmak,
 • Kefalet Kanunu’na ilişkin işlemleri yapmak,
 • İcra ve nafaka ile ilgili tüm işlemleri yapmak,
 • Harcama birimleri yılsonu taşınır yönetim hesabı cetvellerinin uygunluğunu kontrol etmek,
 • Üniversitemiz taşınır kesin hesap cetvelini düzenlemek,
 • Harcama birimleri satın alma evraklarının kontrolünü yapmak,
 • Harcama birimleri her türlü ihale evraklarının taahhüt kartlarının oluşturmak,
 • İhale evraklarının incelenmesi, dosya suretlerinin muhafazasını yapmak,
 • İç kontrol eylem planının hazırlanması, uygulanması ve diğer işlerini yürütmek,
 • Her türlü proje ödeme evrakının ön mali kontrolünü yapmak,
 • Başkanlığımızın taşınır kayıt yetkilisi görevlerini yapmak,
 • Tüm harcama birimlerinin satın alma evrak kontrolünü yapmak,
 • Her türlü ihale evraklarının taahhüt kartlarının oluşturulması, sisteme giriş ve düşüm işlemlerini yapmak,
 • İhale evraklarının incelenmesi ve ön mali kontrol işlemini yapmak,
 • Birimlerin satın alma ve maaş işlemlerini yürütmek,
 • Birimden görevli gidenlerin yolluk işlemlerini yapmak,
 • Muhasebe Yetkilisi mutemetlerin getirdiği defter ve alındıların kontrolünü yapmak, bankaya yatırılan tutarların doğruluğunu kontrol etmek,
 • Avans ve kredi evraklarını incelemek, 
Menüyü Kapat