Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Muhasebe ve Kesin Hesap Raporlama

Muhasebe, Kesin hesap ve Raporlama

 

           Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Biriminin sunduğu hizmetler aşağıda sayılmıştır;

 

 • Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken aylık, yıllık cetvel ve bilgileri hazırlayarak göndermek (yönetim dönemi cetveli ve aylık belgeler),
 • Tüm ödeme evraklarının onaylanması, muhasebe sistemine girişi ve ödeme işlemlerini yapılmak,
 • Muhasebe kayıtlarına alınan hesapların mevzuatta belirtilen süresi içerisinde ilgili kişilere, kurumlara, hak sahiplerine ödenmesini sağlamak,
 • Üniversite gelir kayıtlarını yapmak ve takip etmek
 • Taşınmaz kiralama işlemlerini hesaplara almak, takibi, tahsili, terkini iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Günlük banka kontrollerini yapmak, banka iş ve işlemlerini yapmak,
 • Verilen avans ve kredilerin süresi içerisinde mahsup işlemlerinin kontrolünü ve yürütülmesini sağlamak,
 • Günlük olarak mizan kontrollerini yapmak,
 • Ay sonu, yılsonu işlemlerini yapmak, hesaplarını kapamak,
 • Muhasebe sisteminde  mizan kontrolleri, hesap denklikleri, hata kontrol raporları takibi ve gerekli işlemlerini yapmak,
 • Kesin hesabın hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Aylık olarak vergilerin (KDV 1 Beyannamesi, KDV 2 Beyannamesi, Muhtasar Beyannamesi.) ödeme işlemlerini düzenli olarak yapmak,
 • Kurum personeline ait emekli keseneklerinin ödeme işlemlerini yürütmek,
 • Kişilere ait SGK ödemelerini yapmak,
 • Üniversiteye ait vadeli hesaplarla ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak,
 • Muhasebe kayıtlarında takip edilecek Üniversite personeline ait projelerin mevzuatlarında belirtilen şekilde kayıtlarının yapılması, ödemeleri ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
Menüyü Kapat